Toimintakertomus vuodelta 2013

1.  Yleistä

Yhdistyksen kotipaikka on Laukaa kunta ja toimialue Vanhan Laukaan historiallinen alue eli vuonna 1593 perustettu Laukaan pitäjä. Vuonna 1949 perustettu yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton ja sen tarkoituksena on kotiseudun kaikinpuolinen kehittäminen paikallisten erityispiirteiden pohjalta, elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyvyyden lisääminen, kotiseututietouden lisääminen, kotiseutuhengen ylläpitäminen ja omatoimisuuden voimistaminen sekä kotiseudun kulttuurien vaaliminen ja edistäminen. Yhdistyksen kotisivut ovat osoitteessa www.wanhalaukaa.fi.

Kotiseutuyhdistyksen 64. toimintavuotena puheenjohtajana jatkoi edelleen Jorma Kyppö Tarvaalasta ja sihteerinä toimi Jyrki Puttonen Vihtavuoresta. Museo-oppaana toimi Antti Simi Museoalue oli muutoin hyvässä kunnossa, mutta vuoden 2013 ongelmia olivat pulut ja pultsarit. Keväällä huomattiin, että pulut olivat ottaneet pesintäpaikakseen Kalluntalon sekä tuulimyllyn. Kunta järjesti paikalle ammattimaisen pulujen torjujan ja pahimmasta tilanteesta päästiinkin yli, mutta kolmenkaan käynnin jälkeen ongelmaa ei saatu täysin poistettua. Tuulimyllyä ei vielä edes yritetty tyhjentää. Toinen ongelma olivat erityisesti Juhannuksen tienoilla pultsarit, jotka olivat murtautuneet Kokkitalliin ja valmistaneet sinne itselleen nuotionpaikan. Kun se kunnan toisesta suljettiin, niin siitä suivaantuneena porukka murtautui Juhannusaattoon keskellä päivää Kalluntalon päärakennukseen, mutta poliisipartio kävi ottamassa joukon kiinni verekseltään.    

Iloisiakin uutisia oli, jopa 7 vuotta ilman vettä ollut Kalluntalo sai vihdoin taas toimivan juoksevan veden, kun kunta kävi vetämässä taloon uuden vesijohdon.

Jäseniä yhdistyksessä oli vuoden lopulla edelleen noin sata, mikä ilmenee lähinnä jäsenmaksujen kautta. Yhdistyksen jäsenistö olisi kuitenkin syytä kartoittaa ja samalla suunnitella toimiva uusien jäsenten rekrytointikampanja. Alueellisesti jäseniä on edelleen eniten kirkolta, Kuusaasta ja Vihtavuoresta. Yhdistyksen jäsenet ovat pääosin iäkkäitä vaikka nuorempiakin on onneksi jonkin verran saatu mukaan. Edelleen on elintärkeää yhdistykselle saada nuorta väkeä mukaan toimintaan. Yhdistyksen päätavoitteena on riittävän suuruinen, mutta toimiva ja aktiivinen jäsenistö. Johtokunnan jäsenet sen sijaan kattavat hyvin koko Laukaan alueen, edustajia on niin taajamista kuin sivukyliltäkin.

2.  Yhdistyksen talous 

Yhdistykselle vuosi 2013 oli taloudellisesti myös nyt hiljainen. Yhdistyksen merkittävimmät tulot kertyivät jäsenmaksuista ja avustuksista. Lisäksi adressit ovat yhdistykselle pieni, mutta säännöllinen sivutulo. Adresseja tilattiin lisää vuonna 2009 ja ne näyttävät riittävän vielä vuodelle 2014. 

3. Laukaan kotiseutulehti

Kotiseutulehden 50. vuosikerta, nyt siis juhlanumero, ilmestyi normaalisti ja taittajana toimi painotalo Kopijyvän Petri Nevalainen. Lehtitoimikunnassa olivat Mikko Hiiro, Senja Matilainen ja Jorma Kyppö. Lehden keskeisimpänä kokoaja oli kuitenkin hallituksen ulkopuolelta toiminnassa mukana oleva Terhi Salpakoski.

.4. Yhdistyksen hallinto

 Yhdistystä johtavan hallituksen / johtokunnan kokoonpano oli seuraava: 

Puheenjohtaja

Jorma Kyppö

Varapuheenjohtaja

Mikko Hiiro

Sihteeri

Jyrki Puttonen

Jäsen

Armas Hakonen

Jäsen

Tarja Leppäaho

Jäsen

Senja Matilainen

Jäsen

Jukka Lummelahti

Jäsen

Pertti Torikka

Jäsen

Kirsi Vihanti

Varajäsen

Anna Bagge

Varajäsen

Erkki Kauppinen

Varajäsen

Vuokko Muurikainen

Varajäsen

Tuomo Tapper

Varajäsen

Martti Veijanen

 Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia. 

 Rahastonhoitajan tehtäviä hoiti Markku Pitkänen. 

5. Haasteita ja ongelmia

Vuonna 2013 yhdistyksellä oli samanlainen ongelma kuin edellisenäkin vuonna: perusjäsenten passiivisuus, mikä johtuu ikärakenteesta. Yhdistyksen toiminnan kannalta olisi hyödyllistä, mikäli jäsenet kävisivät syyska kevätkokouksissa kertomassa kotiseutuyhdistyksen toimintaan liittyviä ideoitaan ja ottaisivat muulloinkin yhteyttä. Yksi hyvä väline olisi palaute verkkosivujen kautta. Tässäkin on ollut ongelmana jäsenistön ikärakenne, valtaosa kokee uudet viestintävälineet vielä vieraina. Positiivinen merkki on ollut kunnan ulkopuolella asuvien entisten laukaalaisten kiinnostuminen jäsenyydestä. Kevät- ja syyskokoukset pidettiin kirkonkylällä Vuolakkeessa. Lähes kaikki Laukaan kylät onkin jo ehditty kokouksissa kiertää aiemmin. Kotiseutuarkiston tilanne on nyt erittäin hyvä sillä kaikki avaimet ovat yhdistyksen hallussa. Museovarastohanketta ei ole edelleenkään nostettu esille johtuen kunnan taloustilanteesta. Yhdistyksellä on suuri määrä luetteloitua museotavaraa väistötiloissa Valkolassa ratsutilan ulkorakennuksen vintillä ja lisäksi ulkopuoliset tarjoavat museotavaroita säännöllisesti. Tosin sekä arkisto- että varastotilanteisiin saattaa tulla muutoksia vuoden 2014 aikana.

 6. Toimintaa ja tapahtumia

Vuoden 2013 kotiseutujuhlat jätettiin väliin, koska kylä jolle ne oli myönnetty, ei ollutkaan kykenevä sitä toimeenpanemaan ja juhlaa tarjotaan kerrallaan vain yhdelle kylälle. Vuoden 2014 kotiseutujuhlakylä on jo päätetty. Yhdistys on pyrkinyt viime vuosina kierrättämään kotiseutujuhlia ja vuosikokouksia eri puolilla Laukaata. Viimeisten 10 vuoden aikana ilmeisesti Valkolan kylä on ainoa, jossa ei ole käyty. Yhdistyksen vuosikokoukset ja kotiseutujuhlat vuoden 2003 jälkeen:

  Kotiseutujuhlat:

2004 Lankamaa, 2005 Vuontee, 2006 Savio, 2007 Vihtavuori, 2008 Leppävesi, 2009 Vehniä, 2010 Kuusaa, 2011 Kuhaniemi ja 2012 Tarvaala.

  Kevät- ja syyskokoukset:

K 2004 Tarvaala (koulu), S 2004 Laukaan kk (Vuolake kirkonkylällä)
K1 2005 Laukaan kk (Koulu) ja K2 (Kalluntalo), S 2005 Lievestuore (Yhdist. talo)
K 2006 Kuusaa (Tupaswilla), S 2006 Metsolahti (Asema, kyläseurantalo)
K 2007 Äijälä (Seurantalo), S 2007 Hoho (ent. koulurakennus)
K 2008 Haapala (retkitupa), S 2008 Saarilampi (koulurakennus)
K 2009 Kuhaniemi (koulu), S 2009 Kirkonkylä (Vuolake)
K 2010 Kirkonkylä (Vuolake), S 2010 Kirkonkylä (Vuolake).
K 2011 Kirkonkylä (Vuolake), S 2011 Kirkonkylä (Vuolake)
K 2012 Kirkonkylä (Vuolake), S 2012 (Vuolake)

Yhdistys oli vuonna 2013 jälleen esillä myös Jyväskylän kirjamessuilla, jotka ovat nykyään osa ns. elämysmessuja, ja osastolla vieraili paljon laukaalaisia. Esillä oli mm. vanhoja kotiseutulehtiä, laukaalaista kirjallisuutta ja kyläkirjoja eri Laukaan kyliltä. Vuonna 2014 Jyväskylässä ei ole kirjamessuja. Lisätapahtumina voidaan mainita, että yhdistyksen toiminnalle Wolmar Schildtin Laukaan kodin tunnetuksi tekemisessä tuli tunnustus, kun puheenjohtaja vastaanotti syksyllä Athenis Finlandiae tapahtuman yhteydessä Wolmar Schildt –palkinnon.    

Yhdistyksellä on ollut Laukaa-Konnevesi -lehdessä ”Viisi Wiisasta” palsta jo vuodesta 2004 ja historiapakinoita on palstalle kertynyt jo 28, kirjoittajiakin on kertynyt nimeen sopivasti viisi. Vuonna 2013 kirjoituksia oli kuitenkin vain yksi, joten niitä toivotaan lisää yhdistyksen kynäniekoilta. Yhdistyksen wwwsivuille, jota on nyt jo kolmen vuoden ajan ylläpitänyt yhdistyksen nykyinen sihteeri Jyrki Puttonen, voi myös toimittaa aineistoa. Yhdistyksen johtokunta kokoontui vuoden aikana talvisin Vuolakkeessa ja kesällä Kalluntuvalla.    

Laukaassa 4.3.2014

Johtokunta